Zorg en Wonen

Samen met onze kennispartner XpertiseWonen verrichten we onderzoek op het snijvlak van wonen en zorg. Hiermee beschikken we over specifieke marktkennis. Tevens begeleiden we bij vraagstukken waar zorg en wonen samen komen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg en vastgoed.

Integrale marktanalyse zorg en wonen

Zorg en wonen zijn steeds meer op elkaar aangewezen. Twee werelden komen samen op het gebied van maatschappelijke vragen in bijna elke gemeente. Wij verrichten marktanalyses op dit gebied. Met een marktanalyse bieden we inzicht in de maatschappelijke opgave. De marktanalyse geeft antwoord op maatschappelijke vragen zoals:

  • Welke behoefte is er nog aan (nieuwe) ‘zorgwoningen’?
  • Welke impact heeft de ontwikkeling van de zorgbehoefte op de woningmarkt?
  • Welke verschuivingen of veranderingen kunnen optreden?
  • Hoe is de bestaande woningvoorraad levensloopbestendig te maken?
Netwerkaanpak op maat

Na de analyse ontwerpen we een integrale aanpak voor u. Met deze aanpak kunt u sturing en richting geven aan zorginfrastructuur, ruimtelijk beleid en investeringen. Samen met de verschillende lokale en regionale spelers.

Voorbeeld project

Een mooi voorbeeld is het project Levensloopbestendige wijk. Een onderzoek in opdracht van de gemeente Oost-Gelre. Meer informatie over het project Levensloopbestendige wijk.

De integrale marktanalyse zorg en wonen is speciaal ontwikkeld voor:

  • zorgaanbieders
  • investeerders
  • ontwikkelaars
  • woningcorporaties
  • beleidsmakers

Heeft u een vraag?

Neem vrijblijvend contact op