Project Genemuiden Zorgt

Genemuiden Zorgt is een project dat zich richt op het starten van lokale ondersteuningsnetwerken vormgegeven door burgers voor burgers. Het opzetten van lokale netwerkondersteuning van informele zorg biedt verbinding onder burgers, helpt mantelzorgers in hun taak en zorgt voor terugdringing en uitstel van formele zorg. Genemuiden Zorgt is beschikbaar voor alle inwoners van Genemuiden. De vijf lokale kerken, NPV, Stichting Welzijn De Meente en gemeente Zwartewaterland hebben dit innovatieve project gezamenlijk opgepakt.

Diverse vragen
Het project werkt met een netwerk coördinatiefunctie. Deze ontvangt een vraag van (de familie van) een inwoner en gaan samen met deze inwoner zoeken naar een passende oplossing. De casussen kunnen variëren van een vrijwilliger die langs komt om de ramen te lappen tot iemand die niet alleen op vakantie mag en graag een vrijwilliger vindt om mee te gaan.

Maatschappelijke effectstudie
Om de maatschappelijke kosten en baten van de netwerkondersteuning in beeld te brengen is aan XpertiseZorg gevraagd onderzoek te doen. Hiertoe werken we aan data-verzameling ten behoeve van een maatschappelijke effectstudie.

Heeft u vragen over dit project?