icon2Onderzoek & Beleid

Ons Nederlandse zorgstelsel is voortdurend in ontwikkeling.
We hebben te maken met veranderende wensen, nieuwe mogelijkheden en ongewenste ontwikkelingen. Deze veranderingen vragen om aanpassingen in beleid, wetten en regelgeving.

 

XpertiseZorg onderzoekt, evalueert en adviseert

Wij verrichten analyses, maken berekeningen en stellen adviezen op die richting geven aan overheden en semi-overheden. Door middel van onderzoek brengen we effecten en ervaringen van bijvoorbeeld beleidswijzigingen in beeld. We leveren met ons onderzoek inbreng om te komen tot aanpassingen in beleid, financiering of wetgeving. Daarnaast voeren we evaluaties uit. Opdrachtgevers betrekken we nauw bij de aanpak, de voortgang en het verloop van het onderzoek.

 

Projecten

Voorbeelden van recente projecten zijn:

  • Onderzoek naar de kwaliteit van overige zorg naast ADL assistentie
  • Onderzoek en beleidsadvies passende dagbesteding
  • Pilotonderzoek naar de inzet van de specialist ouderengeneeskunde in de wijk
  • Maatschappelijke kosten en baten studie naar zorgbemiddeling in Ede
  • Verkennende studie naar grensvlakproblematiek Wlz, Zvw en Wmo

Onderzoek brengt inzicht en verbinding tussen beleid en praktijk.