icon-bestuur-strategie

Bestuur, Strategie & Veranderkunde

Bestuur en leiding creëren ruimte voor optimale klantgerichte zorg.

 

Het bepalen van de juiste koers
Het bepalen van de koers en het houden van koers is niet eenvoudig in een dynamische sector als de zorgsector. Veranderende regelgeving, eisen m.b.t. financiering/zorginkoop en veranderende verwachtingen en wensen bij cliënten en familie zijn enkele voorbeelden van veranderingen.

De “lenigheid” van zorgorganisaties, de koers van de organisatie, leiderschap en klant- en marktoriëntatie zijn onderdelen die hierbij op de proef worden gesteld. Heldere marktbeelden en vernieuwende organisatieprincipes helpen, mits goed benut, de lenigheid van de organisatie te vergroten. Ze versterken de besturende rol.

XpertiseZorg omarmt het Rijnlands organiseren

Op het gebied van organisatieontwikkeling staat het Rijnlands organiseren de afgelopen jaren in de belangstelling. We omarmen als XpertiseZorg Organisatieadviseurs enkele belangrijke kenmerken van de Rijnlandse visie op organiseren. Hierbij noemen we:

 • Vertrouwen in de zorgprofessional en de zorgvrager (en zijn/haar mantelzorgers). Geef hen ruimte om in dialoog afspraken te maken.
 • Het centraal stellen van vakmanschap als een belangrijke manier om te komen tot kwaliteitsborging.
 • Eenvoud in organiseren nastreven en ‘dereguleren’.
 • Oog voor de langere termijn en de continuïteit van mens en organisatie.

Natuurlijk is financieel rendement ook een onderdeel van een gezonde bedrijfsvoering.

XpertiseZorg denkt met u mee

We bieden u oplossingen in complexe vraagstukken. Veel informatie en kennis is beschikbaar. De vraag is echter hoe u dit in uw organisatie toepast met blijvend effect. Hierbij helpen we u graag.

Projecten

Voorbeelden van recente projecten zijn:

 • begeleiding beleidsdag bij een ouderenzorginstelling
 • opstellen marktanalyse en marktbeeld ouderenzorg in een G32 gemeente voor een ouderenzorgorganisatie
 • strategische marktverkenning voor Heliomare, Wijk aan Zee
 • impactanalyse voor de RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
 • verandercoach organisatieontwikkeling in de gehandicaptenzorg bij Elver Zorg
 • organisatie-analyse SEIN
 • onderzoek naar behoeften aan organisatievernieuwing Roessingh Revalidatiecentrum, Enschede

 

 

Veranderen betekent uitdagingen durven aangaan.

Heeft u een vraag?