icon1

Kwaliteit & Cliëntregie

Dat is waar het om draait in de zorg.

Kwaliteit

De kwaliteit die een zorgaanbieder of zorgondernemer levert, moet van goed niveau zijn. Daarvoor is het volgende nodig:

 • de kwaliteit moet in beeld zijn bij zorgaanbieder of zorgondernemer
 • men leert van wat goed of minder goed is gegaan
 • men doet wat nodig is om de kwaliteit te verbeteren
Wij brengen kwaliteit in beeld en helpen te verbeteren. Zonder bureaucratische rompslomp. Daar ligt onze ambitie.
Cliëntregie
Zeggenschap over je leven betekent ook een volwaardige stem in de zorg die je wilt ontvangen en de manier waarop dit gebeurt. Ruimte en aandacht voor de wensen en behoeften van de cliënt moeten uitgangspunt zijn in de zorg. Zowel in een bestaande zorgsituatie als bij innovatie en vernieuwing. Cliëntregie is geen sluitstuk maar het begin.

Bij elk project, onderzoek of advies dat we uitvoeren, werken we met veel plezier aan het verbeteren van kwaliteit van zorg en het versterken van de regie van de zorgvrager.

Projecten
Voorbeelden van recente projecten zijn:
 • onderzoek naar burgerparticipatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • onderzoek naar versterking van regionale patiëntenvertegenwoording in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • verbetering van de kwaliteit van zorg in een verpleeghuis
 • herontwerp van kwaliteit en borgen van kwaliteit in een gehandicaptenzorgorganisatie met behulp van Planetree
 • uitvoeren van een pilot “Cliënt & Tijd” in de GGZ: tijdonderzoek en kwaliteitsmeting in een GGZ instelling
 • opzet en uitvoeren van een mantelzorgonderzoek voor een ouderenzorgorganisatie
 • verbeteren van persoonlijke plannen
 • ontwerpen van nieuwe manieren van cliënttevredenheidsonderzoek
Wij geven ons werk vorm vanuit leefwereld denken. Waarbij we de zorg vanuit het perspectief van de cliënt organiseren. De systeem-wereld passen we daarop aan.

Heeft u een vraag?

Neem vrijblijvend contact op