Nieuwe ondersteuningsplannen en systematiek

Een gehandicaptenzorgorganisatie heeft ons gevraagd te adviseren bij de ontwikkeling van nieuwe ondersteuningsplannen en bijbehorende systematiek. Aanleiding hiervoor is het onvoldoende aansluiten van de bestaande begeleidingsplannen bij de zorg- en dienstverlening naar cliënten.

Namens XpertiseZorg ondersteunt Goof van Westing als procescoach de organisatie bij dit veranderingstraject.

Rol procescoach

De rol van Goof als procescoach bestaat uit de volgende werkzaamheden:

  • coachen van de projectleden op zowel inhoudelijk als procesmatig vlak
  • bewaken van de inhoudelijke kwaliteit van de systematiek tijdens de implementatie
  • implementatieplan schrijven
  • lid van de stuurgroep
Resultaat

Het management heeft de nieuwe ondersteuningsplannen en systematiek goedgekeurd. Op basis van de ontwikkelde systematiek is een implementatieplan geschreven. Dit wordt momenteel uitgevoerd.

 

goof-van-westing

Goof van Westing:

“De organisatie heeft ervoor gekozen om projectleiders in te zetten die inhoudelijk bij de zorg van cliënten betrokken zijn. Ideeën en gedachten die zij inbrengen, komen vooral vanuit de inhoud. Daardoor sluiten de uitkomsten goed aan bij de belevingswereld van cliënten en medewerkers. Mijn rol is om de ideeën en gedachten van de projectleiders te structureren en vertalen naar een (verander)proces. Door de goede samenwerking is dit een organisch proces met mooie uitkomsten.”

Heeft u vragen over dit project?