icoon-koffer-nieuwAdvies & Projectleiding

Het zorglandschap is dynamisch: er zijn veel veranderingen in wet- en regelgeving en financiering, het toepassen van nieuwe technieken en innovaties brengt veranderingen met zich mee en een andere kijk op organiseren en op zorg zorgt ook voor de nodige veranderingen. Dat vraagt flexibiliteit van overheden en zorgorganisaties!

Ondersteuning XpertiseZorg
Wij ondersteunen overheden en zorgorganisaties om in korte tijd stappen voorwaarts te zetten. Dit kan zijn in de rol van:

 • adviseur
 • procesbegeleider
 • programmamanager
 • projectleider

Elke rol kent zijn eigen karakter. De rode draad is dat we ons richten op het behalen van resultaten. Daarbij verliezen we niet uit het oog waar we het voor doen: bijdragen aan goede zorg en ondersteuning in Nederland.

Kennis en ervaring

We bieden advies en projectleiding aan op het gebied van zorg, ondersteuning (Wmo, sociaal domein) en woonzorg. Daarbij maken we gebruik van de kennis en ervaring die ons team in huis heeft. Onder andere op het gebied van:

 • bedrijfskunde
 • organisatie-inrichting
 • veranderkunde
 • verpleegkunde
 • gezondheidswetenschappen
Projecten

Voorbeelden van recente projecten zijn:

 • projectleider verbetertrajecten kwaliteit bij een ouderzorg instelling
 • projectleider vereenvoudiging persoonlijke plannen in de gehandicaptenzorg
 • procesbegeleider implementatie zelfstandige teams in de gehandicaptenzorg
 • programmaleider Beschermd Wonen bij een grote gemeente
 • bestuursadviseur Wmo bij een grote gemeente
 • adviseur samenwerking welzijnsorganisaties in de Liemers
 • projectcoach vernieuwingsprojecten welzijn en zorg in Velsen/Beverwijk

 

 

Wij richten ons op implementatie van vernieuwing of verandering in de praktijk. We hebben hierbij aandacht voor mensen. En we denken met een open blik en creativiteit mee in oplossingen.