icon-inovatie-conceptenInnovatie

Veranderingen in de wereld en in de Nederlandse samenleving zorgen voor nieuwe uitdagingen. Dit geldt ook voor de zorg in Nederland. Er ontstaat een generatie van zorgvragers met nieuwe wensen, behoeften en mogelijkheden. Deze ontwikkeling stelt nieuwe eisen aan de manier waarop de zorg georganiseerd is en geboden wordt.

 

Inspelen op veranderende behoeften

Tijdig inspelen op veranderende behoeften van zorgvragers leidt tot een hogere zorgeffectiviteit en ervaren kwaliteit van zorg. Veel zorgorganisaties en zorgondernemers zijn hier al actief mee aan de slag. Zij denken na over nieuwe methoden en effectievere manieren om (evt. samen met anderen) de zorg op een nieuwe manier te organiseren. Hierbij maken ze gebruik van nieuwe inzichten uit onderzoek en de werkpraktijk. Ook kijken ze naar kansen die technologische ontwikkelingen bieden. Op deze manier draagt innovatie bij aan:

  • zorg nog effectiever maken
  • zorg dichterbij zorgvragers kunnen organiseren
XpertiseZorg en innovatie

XpertiseZorg ontwerpt nieuwe concepten of diensten op het gebied van zorg en informele zorg. Dit doen we zelfstandig. Maar ook samen met zorgorganisaties, overheden of kennispartners. Benieuwd wie onze kennispartners zijn? Ze staan vermeld onderaan de homepagina.

Projecten

Voorbeelden van recente projecten zijn:

  • ontwikkelmonitor kwaliteitsverbetering®
  • netwerkReflect®: samenwerkingsmethode voor zorgprofessionals in een buurt of wijk
  • woonleefgeluk®: integrale woonscan voor senioren
  • levensloopbestendige Wijk: van onderzoek naar netwerkaanpak Wonen/Zorg
  • zichtbaar vakmanschap: onderbouwing van effectieve positie van begeleiding aan mensen met een psychiatrische aandoening in de wijk
  • transmurale zorgbrug: implementatieadvies voor inrichting van een transmurale zorgbrug in Utrecht en Capelle aan den IJssel
  • conceptontwikkeling serviceflats in Nederland

 

 

Met een open blik en creativiteit ontstaat zicht op nieuwe oplossingen. Innovatie brengt zorg dichterbij mensen.

Heeft u een vraag?

Neem vrijblijvend contact op.