Marktonderzoek wonen en zorg voor ouderen

Voor een grote ouderenzorg organisatie in Twente hebben we in 2016 een marktonderzoek uitgevoerd naar het beeld (actueel en toekomst) op het gebied van wonen en zorg.

Aanleiding onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek is tweeledig. De organisatie wil graag inspelen op maatschappelijke behoeften en demografie. Daarnaast wil men visie gedreven keuzes maken op het gebied van vastgoed en aanwending van locaties.

Aanpak

Namens XpertiseZorg heeft Alette van Dijk het marktonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderwerpen:

  • demografische en maatschappelijke ontwikkelingen
  • zorgconsumptie marktgebied
  • woonwensen van ouderen in het marktgebied
  • huidige aanwezigheid ouderenzorgorganisatie in marktgebied
  • marktgebied in kaart: opdrachtgever en andere zorgaanbieders
  • beelden per wijk van demografie, woonmogelijkheden en zorgbehoefte
  • toekomstbestendige concepten van wonen en zorg op stads- en wijkniveau (op basis van kansen uit de eerdere gegevens)
Resultaten

De bevindingen van het onderzoek zijn gepresenteerd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever gebruikt de resultaten bij de keuzes rondom bestaand vastgoed (deels afstoten of renoveren) en nieuwe investeringen elders in de stad.

Alette van Dijk

Alette van Dijk:

“De analyse van behoeftes van burgers op het gebied van wonen en ondersteuning biedt naast nieuwe inzichten voor de zorginstelling vooral ook een onderbouwing van onderbuikgevoel dat aanwezig was. Door de presentatie en het gebruik van een aantal nieuwe termen is het gesprek binnen de zorginstelling versterkt. Hierdoor kunnen zij sneller knopen doorhakken.”

Heeft u vragen over dit project?