Onderzoek toekomst serviceflats

Begin 2014 hebben we samen met Platform 31 een verkennend onderzoek uitgevoerd naar succesvolle transformatie strategieën van serviceflats.

Achtergrond

De vraag naar serviceappartementen is de afgelopen jaren flink teruggelopen. Reden? Bewoners van serviceflats betalen standaard voor bepaalde diensten, ongeacht of ze er gebruik van maken. Denk hierbij aan:

  • maaltijden
  • de nabijheid van een winkel
  • 24-uurs bewaking

Vaak willen (potentiële) bewoners alleen voor services betalen als ze die ook echt nodig hebben.

Consequenties

De leegstand die ontstaat door de teruggelopen vraag heeft consequenties voor de huidige bewoners van de serviceflats:

  • de leefbaarheid van het complex wordt minder
  • de appartementen worden minder goed verkoopbaar

Ook voor een gemeente betekent dit vroeg of laat een leefbaarheidsvraagstuk. Het is aantrekkelijker dat de complexen ‘in de markt blijven.’

Uitkomsten

Er zijn nieuwe kansen. Door vergrijzing stijgt de totale zorgbehoefte van ouderen. Die zorg moet en kan op een nieuwe manier worden geboden. De sleutel is scheiden van wonen en zorg, in combinatie met 24-uurs beschikbaarheid van zorg. Waarbij de zorg liefst zo min mogelijk zichtbaar aanwezig is. Serviceflats zijn de ideale plaats om dit principe in te voeren.

Op dit moment vindt vervolgonderzoek plaats door Platform31 in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij dit onderzoek (serviceflats en zorg) zijn wij ook betrokken. Lees hier meer over het vervolgonderzoek.

 

p

Nuttige links

Heeft u vragen over dit project?