De Kr8 van Raalte

In het Roalter Akkoord en de kadernota 2020-2023 is beschreven dat de gemeente Raalte extra wil inzetten op de transformatie in het sociaal domein. Op deze manier wil de gemeente, samen met de partners, passende ondersteuning leveren aan de inwoners van Raalte. ‘Doen wat nodig is voor onze inwoners’ luidt dan ook het Transformatieplan. Een belangrijk onderdeel van deze doelstelling is een goede samenwerking tussen de verschillende welzijns- en zorgpartijen onderling en met de gemeente. Het samenwerken gebeurt in de gemeente Raalte al enige tijd onder de noemer van de ‘Kr8 van Raalte’. Om deze samenwerking verder te kunnen versterken is de Kr8 samenwerking het afgelopen jaar geëvalueerd

Vragen die in de evaluatie relevant zijn richten zich op de effectiviteit van de samenwerking in het algemeen, samenwerken met verschillende type actoren, het werken met het Kr8 plan en de elementen van de Kr8 werkwijze. Overige zaken, concrete goede punten en knelpunten die naar voren komen uit de praktijk, maken tevens onderdeel uit van de evaluatie.

Het doel van de evaluatie is om tot een concreet beeld te komen van wat er goed gaat en wat beter kan in de Kr8 samenwerking. Naast een beschrijvend rapport behoort ook een concreet advies voor doorontwikkeling van de samenwerking tot de vraagstelling. XpertiseZorg heeft opdracht gekregen dit onderzoek te verrichten.

De rapportage van de evaluatie Kr8 samenwerking is hier te lezen.