Visie vastgoed Envida

Envida biedt diensten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan ouderen en chronisch zieken in Maastricht en het Heuvelland. De organisatie van Envida is in ontwikkeling. Daarnaast verandert bekostiging van de zorg en willen senioren langer zelfstandig thuis blijven wonen. Naast het bieden van zorg vraagt dit ook wat van de woningmarkt. Envida wil met een integrale blik kijken naar deze ontwikkelingen en dit vertalen naar keuzes op het gebied van vastgoed. Om deze wens te ondersteunen zijn wij gevraagd om een strategische vastgoednotitie op te stellen.

Strategische vastgoednotitie

De strategische vastgoednotitie besteedt aandacht aan:

  • de verschillende zorg- en ondersteuningsproducten die Envida biedt;
  • de locaties van Envida;
  • ontwikkelingen in de zorg;
  • ontwikkelingen in de woningmarkt;
  • wensen en beleid van samenwerkingspartners van Envida, zoals woningcorporaties, huisartsen, ziekenhuis en gemeenten.

De centrale vraag is hoe Envida met haar vastgoed, in de verschillende wijken van Maastricht en in het Heuvelland, een ontwikkeling naar langer zelfstandig thuiswonen kan stimuleren en ondersteunen. Wat vraagt dit van de eigen vastgoedvoorzieningen (locaties)? En hoe kunnen ze onderdeel worden van een sluitende sociale infrastructuur in de wijken van Maastricht en in het Heuvelland?

Aanpak

We verrichten literatuuronderzoek en data analyse. Daarnaast voeren we gesprekken met sleutelfiguren op het gebied van wonen en zorg in Maastricht en het Heuvelland. Hiermee komen we tot een samenhangende analyse van ontwikkelingen en beschikbare data. Deze analyse combineren we met de toekomstige wensen en behoeften op het gebied van wonen en zorg en de rol die Envida hierin kan spelen. Samen vormen al deze punten de nieuwe strategische visie op vastgoed.

Wibout Dragt

Wibout Dragt:

Het is mooi om te zien hoe Envida antwoorden zoekt op toekomstige vragen over haar vastgoed. En deze vragen beantwoordt in co creatie met haar maatschappelijke partners.

Heeft u vragen over dit project?