Effect in beeld: brede aanpak dak- en thuisloosheid

In juni 2020 heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Brede aanpak dak- en thuisloosheid gelanceerd. Dit landelijke programma beoogt de toename van dakloosheid terug te dringen. Daartoe geven (centrum)gemeenten met hun maatschappelijke partners uitvoering aan regionale plannen van aanpak op het gebied van maatschappelijke opvang. Hierin zijn tal van maatregelen opgenomen, gericht op drie thema’s:

 1. Verbetering van preventie
 2. Vernieuwing van opvang
 3. Uitbreiding van wonen met begeleiding

 

Maatschappelijke kosten en baten

In opdracht van het ministerie van VWS heeft XpertiseZorg samen met Cebeon en onderzoekscentrum Impuls onderzoek gedaan om de maatschappelijke kosten en baten van een aantal veelbelovende aanpakken binnen de Brede aanpak in beeld te brengen. Hierin brengen we de kosten en opbrengsten in beeld ten behoeve van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid. In samenspraak met deskundigen van gemeenten en andere (ervarings)deskundigen hebben we in totaal 8 MKBA’s uitgewerkt voor de volgende aanpakken:

 1. Wonen bij burgers
 2. Kleinschalige opvang
 3. Ervaringsdeskundige ondersteuning
 4. Transformatie nachtopvang
 5. Wonen & werken voor jongeren
 6. Vroegsignalering financiële problemen van minimahuishoudens
 7. Wonen eerst
 8. Alternatief wonen (paradijsvogels)

Onderstaand worden de MKBA’s ‘Transformatie nachtopvang’ (4) en ‘Wonen & werken voor jongeren’ (5) toegelicht.

 

Transformatie nachtopvang

 

 

Wonen voor jongen met aandacht voor leren en werken

 

 

 

Meer weten?

Bekijk ook de inzichten en lessen die we hebben opgedaan uit de analyses voor 8 veelbelovende aanpakken (eindrapportage).

De resultaten worden gedeeld met gemeenten en andere betrokkenen, via nieuwsbrieven en de website www.iedereenondereendak.nl

Voor nadere informatie over deze en andere MKBA’s neemt u contact op Alette van Dijk of Lauren Kerkhof.

 

 

Heeft u vragen over dit project?