“Zelfstandig maar niet eenzaam in de Nijverheid”.

In de Hengelose wijk De Nijverheid is sinds 2016 De ‘Stichting bewonersbedrijf Noaberwijk Nijverheid’ actief. Met een groep vrijwilligers worden kleinschalig diverse diensten, zoals tuinonderhoud, taxidiensten en laptoptrainingen, aangeboden aan de bewoners van deze oude stadswijk. Het bewonersbedrijf wil samen met de bewoners op deze en andere manieren werken aan verbetering van de leefbaarheid van de wijk.

Eenzaamheid

Cijfers wezen uit dat er sprake is van groeiende eenzaamheid onder de (voornamelijk) oudere bewoners van de wijk door het langer zelfstandig blijven wonen. Het bewonersbedrijf zocht naar mogelijkheden om een rol te kunnen vervullen in de oplossing van dit probleem. Kathleen Horck en Wibout Dragt ondersteunden met een onderzoeksvoorstel en een projectplan; ‘Zelfstandig maar niet eenzaam in de Nijverheid’.

Het onderzoek

Voor het onderzoek werden oudere bewoners, betrokken welzijn- en zorgorganisaties en kleine ondernemers uit de wijk geïnterviewd. Bij het afnemen van de interviews werden o.a. jongere bewoners uit de wijk betrokken die dit vrijwillig op zich namen. Zo ontstond als vanzelf al een mooi contact tussen deze groep jongeren onderling en tussen hen en oudere bewoners. De vragen richtten zich vooral op de signalering van eenzaamheid en daaraan gerelateerde problematiek. Wie signaleert problematiek en wat gebeurt er vervolgens met deze signalen? Welke rol nemen de aanwezige zorgorganisaties en de gemeente in en vooral; waar liggen de mogelijkheden voor het bewonersbedrijf?

Resultaten

Met de resultaten van het onderzoek werd de sociale structuur van de wijk in kaart gebracht en werd een inventarisatie aangeboden van kansrijke diensten/voorzieningen die de Stichting bewonersbedrijf Noaberwijk Nijverheid zou kunnen uitvoeren of aanbieden gericht op het voorkomen van eenzaamheid. Het bewonersbedrijf gaat hiermee aan de slag.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Wibout Dragt.

Heeft u vragen over dit project?