Serviceflats en zorg

Ruim 40 jaar geleden zijn serviceflats in Nederland ontstaan. Bij serviceflats staat gezamenlijk wonen centraal in een ‘beschutte’ omgeving met diensten en voorzieningen.

Uit onderzoek blijkt dat het ‘oude’ concept van serviceflats niet meer goed aansluit bij de wensen van nieuwe potentiële bewoners, veelal senioren. Het concept serviceflat heeft echter wel potentie. Het sluit aan bij de ontwikkeling van langer zelfstandig thuis blijven wonen waarbij het voeren van eigen regie, autonomie en nabijheid van zorg en voorzieningen van groot belang is.

Advies op maat

Veel besturen van serviceflats hebben moeite met het ontwikkelen en implementeren van een passend zorg- en dienstenconcept. Wij adviseren besturen van serviceflats bij het formuleren van een nieuwe toekomst. Vervolgens begeleiden wij het traject van implementatie. Dit doen we zowel zelfstandig als samen met kennispartner Platform31.

Onderzoek serviceflats

We zijn bij diverse onderzoeken over serviceflats nauw betrokken geweest. Hierdoor beschikken bij over veel kennis en expertise met betrekking tot serviceflats. Enkele voorbeelden van recente onderzoeken waar XpertiseZorg bij betrokken is geweest:

 

Het rapport ‘Aan de slag met de serviceflat in Nederland’ is openbaar. Dit rapport ontwikkelden wij samen met Platform31. U kunt het rapport hier downloaden.

 

Het concept serviceflat heeft potentie. Het sluit aan bij de ontwikkeling van langer zelfstandig thuis blijven wonen. Met diensten en voorzieningen in de nabijheid. 

Heeft u een vraag?

Neem vrijblijvend contact op