Clientondersteuning in Nederland: “Wie helpen de weg te vinden?”

 

Afgelopen half jaar hebben we een omvangrijk landelijk onderzoek verricht naar cliëntondersteuning in Nederland. Het rapport is getiteld: “Wie helpen de weg te vinden?”. Het onderzoek betrof een inventariserend onderzoek naar het aanbod van cliëntondersteuning in Nederland op grond van de Wmo en Wlz. De rapportage is uitgebracht aan het ministerie van VWS.
U kunt het integrale rapport hier vinden: wie-helpen-de-weg-te-vinden (rapportage XpertiseZorg)
De brief aan de Tweede Kamer: brief voortgang clientondersteuning (ministerie van VWS)

Brede betrokkenheid: gedragen resultaten
Het onderzoek brengt cliëntondersteuning in Nederland in al haar facetten in beeld. Graag willen we onze hartelijke dank uitspreken voor de brede deelname en betrokkenheid aan het onderzoek. Er was een grote groep cliëntondersteuners, landelijke (kennis)partijen, professionals, branches, zorgkantoren en gemeenten betrokken bij het onderzoek. Daardoor was het mogelijk om inzichten, kenmerken, werkende principes, en veelzeggende voorbeelden uit de praktijk van cliëntondersteuning te verzamelen. Ook kwamen aspecten en situaties naar voren waarin nog gezocht wordt naar oplossingen en verbetering.

Portretten van cliëntondersteuners in Nederland
De rapportage bevat tevens een serie persoonlijke portretten van cliëntondersteuners in Nederland. Deze zijn (met toestemming van betrokkenen) opgenomen en geven cliëntondersteuners in Nederland letterlijk een gezicht.

portret oco 4

Nadere informatie
De rapportage bevat een brede en doeltreffende beschouwing van de praktijk op het gebied van cliëntondersteuning. Daarnaast komen aspecten en situaties naar voren waarin nog gezocht wordt naar oplossingen en verbetering. De rapportage is hierdoor ook werkzaam bij (lokale) versterking van cliëntondersteuning Wmo en Wlz.

Heeft u vragen rondom de implementatie van cliëntondersteuning in uw lokale situatie dan stellen wij graag onze expertise en de in het onderzoek geïnventariseerde voorbeelden beschikbaar. Neem hiertoe contact op met Alette van Dijk (a.vandijk@xpertisezorg.nl) of Wibout Dragt (w.dragt@xpertisezorg.nl).

Heeft u vragen over dit project?