Zorgcentrum De Posten: ‘behandeling in de buurt’

Zorgcentrum De Posten uit Enschede is een flexibele en klantgerichte organisatie die senioren ondersteunt op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Het is de ambitie van de Posten om zorg en ondersteuning te vernieuwen en in te spelen op de groeiende behoefte aan ouderenzorg en de wens bij senioren om langer zelfstandig thuis te wonen.

Een behandelteam in de buurt, waarbij een heldere verbinding wordt gelegd met de eerste lijn, kan ouderen die langer thuis willen wonen belangrijke ondersteuning bieden. Er is reeds veel expertise aanwezig bij De Posten. ‘Behandeling in de buurt’ door de specialist ouderengeneeskunde betekent een verbreding van werkzaamheden en biedt de mogelijkheid om de kennis van de SO ook gericht in de omgeving te kunnen benutten.

Onderzoek en ondersteuning
XpertiseZorg ondersteunt in opdracht van de Posten een project gericht op de inzet van behandelexpertise in de buurt. Daarbij richten we ons, naast de vertaling van landelijke ontwikkelingen en het verrichten van een marktverkenning, op:
• Invulling ‘behandeling in de buurt’ vanuit de behoefte.
• Uitgangspunten voor een verbrede inzet van SO.
• Producten.
• Huidige inzet.
• Toekomstige inzet.
• Randvoorwaarden.
• Financiering en zorgafspraken.

Het project is een voorbeeld van vernieuwing in de ouderenzorg, inspelend op de maatschappelijke ontwikkelingen, wens van senioren, en het doelgericht verbinden van kennis en zorgprofessionals.

Wilt u hierover meer weten? Neem contact op met Alette van Dijk: a.vandijk@xpertisezorg.nl

Heeft u vragen over dit project?