Procesmanager ketensamenwerking GGZ

In opdracht van de centrumgemeente Deventer vervult XpertiseZorg de rol van procesmanager ketensamenwerking GGZ. Invulling geven aan de gezamenlijke opdracht van partners uit zowel zorg als ondersteuning om mensen met een psychische kwetsbaarheid zo veel en zo lang mogelijk in de wijk te laten wonen staat hierbij centraal. Deels door middel van de ambulantisering van beschermd wonen, maar veelal ook door het leggen van verbindingen tussen bijvoorbeeld burgerinitiatieven en algemene voorzieningen met specialistische voorzieningen zoals beschermd wonen. Maar ook de andere kant op, in verbinding met behandelorganisaties.

Ketensamenwerking Deventer

Inmiddels zijn er concrete voorstellen voor projecten om deze samenwerking te verbeteren en de zorg-infrastructuur in wijken te verbeteren waardoor meer mogelijkheden ontstaan om passende (intensieve) ondersteuning in de wijk te leveren. Een deel van deze projecten komt voort uit de taskforce wachtlijsten waarbij de procesmanager een coördinerende rol vervult. Voor meer informatie neemt u contact op met Alette van Dijk

Heeft u vragen over dit project?