Coaching en ondersteuning kleinschalige woonzorginstelling

XpertiseZorg ondersteunt een verbeterproces in de kwaliteit van zorg voor de bewoners van een kleinschalige woonzorginstelling in de Bommelerwaard. De organisatie wilde toe naar een heldere communicatiestructuur en een continue verbetercultuur waar de PDCA-cyclus zichtbaar in terug te vinden is. Hier zijn concrete stappen gezet, ondermeer door de ontwikkeling van een teamdashboard met- en voor de zorgteams.

 

 

 

 

Een vernieuwde meerjarenvisie en uitvoeringsprogramma (‘van plannen naar praktijk’) zijn opgesteld en uitgevoerd over de periode van 1,5 jaar. Resultaten zijn: kwaliteitsverbetering op basis van het nieuwe kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, bestendiging van de HKZ-certificering, kwaliteitsplan 2019, kwaliteitsverslag 2018, en concrete coaching van het PG team naar meer zelfstandigheid, teamsamenwerking, voldoen aan ‘de basis op orde’, en professionalisering.

Heeft u vragen over dit project?