Onderzoek toekomstbestendige ouderinitiatieven in de Wmo

Met de overgang van AWBZ naar Wmo is de vraag naar een toekomstbestendige invulling van ouderinitiatieven actueel. Gemeenten en ouderinitiatieven in de Peelregio laten een onderzoek uitvoeren naar een toekomstbestendige invulling van ouderinitiatieven in de Wmo. Wij hebben de vraag gekregen om dit onderzoek uit te voeren.

Kernvragen onderzoek

De kernvragen van het onderzoek zijn:

  • Welke organisatievorm sluit aan bij een toekomstbestendig ouderinitiatief?
  • Welke vorm van financiering past hierbij?
Aanpak

De aanpak die we hanteren bestaat uit de volgende stappen:

  1. Inventariseren van de huidige praktijk en wensen bij wooninitiatieven en gemeenten (op basis van successen en belemmeringen).
  2. Inventariseren landelijke successen en voorbeelden van wooninitiatieven.
  3. Innovatiesessie met wooninitiatieven en gemeenten.
  4. Uitwerken concept van toekomstbestendige invulling van wooninitiatieven.

Namens XpertiseZorg voert Alette van Dijk dit onderzoek uit.

Achtergrond

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor diverse onderdelen uit de voormalige AWBZ:

  • Begeleiding
  • Beschermd wonen
  • Jeugdzorg

Ouderinitiatieven is één van de vormen hoe gemeenten begeleiding en beschermd wonen kunnen organiseren. Ouderinitiatieven zijn woonvormen waarbij burgers met een beperking geclusterd wonen. Het zijn zelfstandige woningen vaak met een aantal gezamenlijke faciliteiten, zoals een woonkamer en keuken. Ondersteuning koopt en organiseert men meestal (deels) gezamenlijk. Ouderinitiatieven komen tot stand door nauwe betrokkenheid van ouders of andere naastbetrokkenen van burgers met een beperking. Veel ouderinitiatieven zijn gefinancierd middels een PGB.

 

Alette van Dijk

Alette van Dijk:

“Mooi om te zien dat ouderinitiatieven en gemeenten de handen in één slaan. Gemeenten zien de meerwaarde van wooninitiatieven in. Ze zijn daarmee bereid om te investeren in de zoektocht naar een gemene deler die toekomstbestendig is. Men realiseert zich dat de betrokkenheid van ouders bij de initiatieven groot is. Ook is de gemeente bereid om kritisch naar zichzelf te kijken en mee te gaan in de verandering die met de transformatie naar de Wmo is ingezet. De uitdaging is om deze werelden bij elkaar te brengen. En om te komen tot een concept dat vanuit beide perspectieven werkbaar en waardevol is.

Heeft u vragen over dit project?