Meerjarenvisie – Zorgcentrum ’t Slot
“Van groei naar bloei”

Via een interactieve aanpak zijn we met alle betrokkenen van ‘t Slot gekomen tot een geactualiseerde meerjarenvisie (2022-2026). In een betekenisvol proces is er – samen met het bestuur, MT en de medewerkers – gewerkt aan een herkenbare en ambitieuze meerjarenvisie voor de organisatie. De visie dient als een kompas voor ’t Slot om de kansen en uitdagingen van de aankomende jaren in gezamenlijkheid met beide handen aan te pakken.

Procesbegeleiding en opstellen visie De behoefte van ’t Slot, bij aanvang van het project, was om te komen tot een stevige meerjarenvisie als basis voor concrete actielijnen. De focus hierbij ligt op de toekomstige opgaven waar ’t Slot voor staat in een snel veranderd zorglandschap. Daarin is een externe blik, duurzaamheid, samenwerking, slagkracht en wendbaarheid in de strategie van belang.

We beantwoordden de volgende vragen:

  • Welke toekomstige trends en thema’s vragen aandacht?
  • Hoe verbinden we onze expertise en unieke kenmerken aan deze ontwikkelingen?
  • Welke samenwerkingen vraagt dit?
  • Op welke wijze helpen onze kernwaarden om koers te bepalen? Of willen we met (gedeeltelijk) aangepaste kernwaarden een steviger fundament vormen?

In de meerjarenvisie hebben de bovenstaande vragen en de antwoorden een plek gekregen. In het proces is veel ruimte geweest voor dialoog en verbinding.

Naast een uitvoerig literatuuronderzoek (regionale én landelijke bronnen), is de visie ontstaan tijdens de visie-/dialoogsessies die gevoerd zijn met het MT en de medewerkers. Het op deze wijze samen creëren van de visie zorgt ervoor dat enerzijds de kwaliteit van de visie stijgt en dat anderzijds het draagvlak binnen alle geledingen van de organisatie toeneemt.

Het samen verkennen van de voorliggende opgaven voor de aankomende jaren heeft ons geholpen om te komen tot een ambitieuze en inspirerende meerjarenvisie voor ’t Slot.

Geïnteresseerd?  Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met Bosse Reimert of Wibout Dragt