Nieuws

Sociaal domein en GGZ effectiever door samenwerking

Sociaal domein en GGZ effectiever door samenwerking

Komend jaar is XpertiseZorg projectleider van een pilot waar drie teams van Dimence samenwerken met de onafhankelijke gespecialiseerde GGZ-cliëntondersteuners van Vriendendiensten Deventer. Doel: betere en effectievere zorg voor de cliënt, waardoor de behandeltijd verkort en de wachttijden teruglopen.

Lees meer
Verpleeghuizen mogen weer bezoek ontvangen

Verpleeghuizen mogen weer bezoek ontvangen

Vanaf 25 mei 2020 geldt een verruiming van de bezoekregeling. Daarbij mag iedere verpleeghuislocatie die aan alle eisen voldoet, bezoek toelaten volgens de geldende randvoorwaarden. Iedere verpleeghuislocatie die aan eisen voldoet kan, met inachtneming van randvoorwaarden, bezoek toelaten.

Lees meer
Wij zijn verhuisd!

Wij zijn verhuisd!

Per 1 april 2020 is XpertiseZorg verhuisd naar een nieuwe locatie: Capitool 42 te Enschede. In verband met COVID-19 is de formele opening uitgesteld. De locatie biedt licht en ruimte om in een fijne sfeer te kunnen werken en bezoek te ontvangen. Het is gelegen nabij de Universiteit Twente en de Grolsch Veste op het Kennispark Twente.

Lees meer
Cliëntondersteuning Twente verder op de kaart

Cliëntondersteuning Twente verder op de kaart

De Projectgroep Integrale Cliëntondersteuning Twente (Menzis en de 13 gemeenten) geeft een vervolg aan het koploperproces Integrale Cliëntondersteuning. In gesprekken met gemeenten en stakeholders werden 3 pijlers bepaald waarop de komende tijd wordt ingezet. Op een vernieuwde website zijn stappen te volgen.

Lees meer
Workshops Cliëntondersteuning

Workshops Cliëntondersteuning

Met de kennis opgedaan in het landelijk onderzoek naar cliëntondersteuning gaf XpertiseZorg workshops tijdens congressen van de BPBI en Movisie. De integrale, levensbrede benadering van mensen centraal stond centraal en daarbij sluit de inzet van cliëntondersteuning goed aan.

Lees meer
Fietsen voor Alzheimer Nederland

Fietsen voor Alzheimer Nederland

Stichting Alzheimer Nederland Momenteel hebben 270.000 mannen en vrouwen in Nederland een vorm van dementie. In 2040 zal dit opgelopen zijn naar een half miljoen. De stichting Alzheimer Nederland wil de strijd aangaan met deze ziekte. Daarom organiseert zij jaarlijks...

Lees meer