Goed nieuws! 

Vanaf 25 mei 2020 geldt een verruiming van de bezoekregeling voor verpleeghuizen. Daarbij mag iedere verpleeghuislocatie die aan alle eisen voldoet, bezoek toelaten volgens de geldende randvoorwaarden. Dit schrijft minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer met een update over alle coronamaatregelen. Per 15 juni 2020 zal, mits de omstandigheden dit toelaten, een volgende fase ingaan. Daarbij moeten alle verpleeghuislocaties voldoen aan de eisen een landelijk opgestelde handreiking. Hierna kunnen alle locaties ook daadwerkelijk weer opengesteld kunnen worden voor bezoek. Op 11 mei 2020 ging fase 1 van de verruiming van de bezoekregeling van start, waarbij in 26 verpleeghuislocaties die waren geselecteerd door de GGD’s, onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner werd toegestaan. Lees een uitgebreide toelichting op: www.waardigheidentrots.nl