XpertiseZorg en clientondersteuning

De afgelopen jaren hebben we diverse onderzoeken uitgevoerd naar het aanbod en de toegankelijkheid van cliëntondersteuning in gemeenten in Nederland. Dit deden we in opdracht van het ministerie van VWS. Actueel zijn we betrokken bij enkele regionale koplopertrajecten waarbij gemeenten cliëntondersteuning versterken.

Ambitie en visie

We dragen er graag aan bij om cliëntondersteuning in Nederland te versterken en de vindbaarheid te vergroten. Hoe kun je als gemeente meer inzicht krijgen in de (actieve) cliëntondersteuners (informeel en formeel)? Hoe kun je bewustwording van het feit dar ze cliëntondersteuner zijn vergroten? En: Hoe kun je het netwerk van cliëntondersteuners versterken?

Het streven is om met cliëntondersteuning inwoners effectief en passend te ondersteunen. Indien het netwerk sterk is, kan mogelijk ook soepel worden afgeschaald.

Dit is zowel voor inwoners plezierig (niet tussen wal en schip vallen en passende ondersteuning krijgen) als voor de gemeente van waarde (de juiste vraag op de juiste plek en het voorkomen van een onnodig beroep op schaarse middelen).

Kennisdelingssessie voor gemeenten: webinar

Opgedane kennis en inzichten willen we graag breed delen met gemeenten in Nederland. Ze vormen een mooie basis voor een gratis en vrijblijvende kennisdelingssessie die XpertiseZorg eind augustus en begin september organiseert in de vorm van een webinar.

Per sessie nemen een aantal gemeenten deel. Het doel van deze webinar is om inzicht te verschaffen in de mogelijkheden tot het verbeteren van de toegang tot cliëntondersteuning. Daarnaast hopen we dat collega’s van verschillende gemeenten elkaar kunnen inspireren om het beste uit de cliëntondersteuning te kunnen halen.

Wanneer

De webinars duren telkens 60 minuten en vinden plaats op 27 augustus (09.30 uur), 31 augustus (15 uur) en 11 september (15 uur).

Opgave

Mocht u als gemeente interesse hebben in deelname aan deze gratis en vrijblijvende kennisdelingssessie, of mocht u vragen hebben over de webinar of over onze onderzoeken naar cliëntondersteuning, dan kunt u een mail sturen naar i.debekker@xpertisezorg.nl of contact opnemen met Ingrid de Bekker via 074 – 700 21 02.