Het project integrale cliëntondersteuning in Twente is een samenwerking tussen de Twentse gemeenten, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden, gezondheidsdienst GGD Twente, zorgkantoor en zorgverzekeraar Menzis en andere betrokken partijen.

Verschillende fasen

Binnen het project integrale cliëntondersteuning in Twente zijn er verschillende fases benoemd om het doel van tijdige, toegankelijke en passende cliëntondersteuning te bereiken. Gedurende deze fases worden diverse stakeholders betrokken, zoals inwoners, ervaringsdeskundigen, cliëntondersteuners, huisartsen, wijkteams, zorgaanbieders en andere partijen.

Resultaten onderzoek vraag – aanbod en de meerwaarde van clientondersteuning

Op 24 juni 2020 organiseerde de projectgroep Integrale Cliëntondersteuning Twente een webinar. Er is vooral stilgestaan bij het belang van integrale cliëntondersteuning en de kwalitatieve en financiële meerwaarde daarvan. Tevens is er kort teruggeblikt op de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek en de globale vervolgstappen (de 3 pijlers) van het project.

Vanuit XpertiseZorg zijn Alette van Dijk (onderzoeksleider/ senior onderzoeker), Inge Postma (projectondersteuner) en Wibout Dragt (senior onderzoeker) betrokken bij het onderzoek en de aanvullende studie naar de meerwaarde van cliëntondersteuning. Wibout Dragt nam deel aan het webinar, georganiseerd door Elise Hol (regionaal projectleider van het project integrale cliëntondersteuning in Twente).

Bekijk de webinar hier:

 

 

 

 

 

 

 

p
Heeft u een vraag over clientondersteuning? Wilt u dat we met u meedenken om clientondersteuning te versterken?
Neem vrijblijvend contact op.