Maatschappelijke waarde mentorschap

De door de rechtbank als wettelijk vertegenwoordiger benoemde mentoren van Mentorschap Nederland helpen mensen die moeite hebben de regie over hun eigen leven te houden.  Ze helpen mensen om besluiten te nemen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding als er geen hulp voorhanden is van bijvoorbeeld familieleden. Mentorschap Nederland omvat 11 regionale stichtingen die met behulp van zo’n 2.250  vrijwilligers ondersteuning bieden aan ruim 3.100 cliënten.

XpertiseZorg is gevraagd om onderzoek te doen naar de meerwaarde en dan specifiek als het gaat om mentorschap dat wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Op basis van o.a. documentverkenning, interviews met betrokkenen en verdiepende analyses onderzocht XpertiseZorg het effect en de waarde.

De rapportage van het onderzoek is hier te lezen.