Nieuws

Jubileum Humanitas Zoetermeer

Jubileum Humanitas Zoetermeer

Op 10 maart 2022 vond het jubileum van Humanitas Zoetermeer plaats. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) verzorgde XpertiseZorg eerder een onderzoek in Twente voor Humanitas. We lichtten de resultaten graag toe in Zoetermeer. Inge Postma en Lauren Kerkhof verzorgden een workshop.

Lees meer
Innovatieve samenwerking ANW-diensten ouderenzorg

Innovatieve samenwerking ANW-diensten ouderenzorg

Een logische stap in de beweging die de Achterhoek in gang heeft gezet. Zo noemen betrokken organisaties de gezamenlijke avond-, nacht- en weekenddienst (ANW) in de ouderenzorg in de regio. De pilot startte in het najaar van 2021 en loopt tot 1 maart 2022. Alette van Dijk fungeert als projectleider.

Lees meer
Stichting de Burcht

Stichting de Burcht

Stichting de Brucht in Wassenaar biedt ‘zelfstandig thuis wonen, maar niet alleen’. De Burcht is gelegen op een unieke plek in Wassenaar. XpertiseZorg onderzoekt de opties om te komen tot een koers en toekomstvisie op de ontwikkeling op het gebied van wonen-zorg en positionering in de woon-zorg markt.

Lees meer
Effectonderzoek Mentorschap Nederland

Effectonderzoek Mentorschap Nederland

De door de rechtbank als wettelijk vertegenwoordiger benoemde mentoren van Mentorschap Nederland helpen mensen die moeite hebben de regie over hun eigen leven te houden. XpertiseZorg is gevraagd het effect en de waarde van dit werk te onderzoeken.

Lees meer
Webinar voor gemeenten over cliëntondersteuning

Webinar voor gemeenten over cliëntondersteuning

XpertiseZorg heeft diverse onderzoeken uitgevoerd naar clientondersteuning. Ze vormen een mooie basis voor een gratis en vrijblijvende kennisdelingssessies die XpertiseZorg organiseert in de vorm van een webinar. Ze vinden plaats op 27 en 31 augustus en 11 september 2020.

Lees meer