Nieuws

Effectonderzoek Mentorschap Nederland

Effectonderzoek Mentorschap Nederland

De door de rechtbank als wettelijk vertegenwoordiger benoemde mentoren van Mentorschap Nederland helpen mensen die moeite hebben de regie over hun eigen leven te houden. XpertiseZorg is gevraagd het effect en de waarde van dit werk te onderzoeken.

Lees meer
Webinar voor gemeenten over cliëntondersteuning

Webinar voor gemeenten over cliëntondersteuning

XpertiseZorg heeft diverse onderzoeken uitgevoerd naar clientondersteuning. Ze vormen een mooie basis voor een gratis en vrijblijvende kennisdelingssessies die XpertiseZorg organiseert in de vorm van een webinar. Ze vinden plaats op 27 en 31 augustus en 11 september 2020.

Lees meer
Sociaal domein en GGZ effectiever door samenwerking

Sociaal domein en GGZ effectiever door samenwerking

Komend jaar is XpertiseZorg projectleider van een pilot waar drie teams van Dimence samenwerken met de onafhankelijke gespecialiseerde GGZ-cliëntondersteuners van Vriendendiensten Deventer. Doel: betere en effectievere zorg voor de cliënt, waardoor de behandeltijd verkort en de wachttijden teruglopen.

Lees meer
Verpleeghuizen mogen weer bezoek ontvangen

Verpleeghuizen mogen weer bezoek ontvangen

Vanaf 25 mei 2020 geldt een verruiming van de bezoekregeling. Daarbij mag iedere verpleeghuislocatie die aan alle eisen voldoet, bezoek toelaten volgens de geldende randvoorwaarden. Iedere verpleeghuislocatie die aan eisen voldoet kan, met inachtneming van randvoorwaarden, bezoek toelaten.

Lees meer