XpertiseZorg is de komende jaren samenwerkingspartner van het programma Waardigheid en Trots voor de toekomst. En hier zijn we blij mee! Dit betekent dat we de komende jaren verpleeghuizen kunnen ondersteunen in hun toekomstbestendigheid.

De voorkeuren van ouderen veranderen. Zij willen zo lang mogelijk zelfstandig zijn, regie houden op hun eigen leven en wonen op een plek waar ze zich thuis voelen. Daarnaast bestaat er een noodzaak voor anders georganiseerde zorg en ondersteuning door vergrijzing, toename van complexere zorgvragen en het groeiend personeelstekort. Er zijn al veel goede voorbeelden van deze nieuwe vormen van zorg en ondersteuning voor de toekomst. Deze verandering kunnen en moeten we versnellen.

‘Waardigheid en trots voor de toekomst’ helpt bij deze opgave. Door het faciliteren van samen leren, kennis en goede voorbeelden te delen en organisaties te ondersteunen bij de toepassing. Binnen het programma Waardigheid en trots voor de toekomst richten we ons voorlopig op de thema’s die ook genoemd staan in het programma ‘Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen’ (WOZO-programma) van de overheid:

  1. goed werkgeverschap;
  2. bedrijfsvoering;
  3. inzet technologie
  4. langer thuis;
  5. kwaliteit;
  6. anders organiseren, waaronder samenwerking met informele zorg.

Meer informatie over Waardigheid en Trots voor de toekomst