XpertiseZorg is de komende jaren samenwerkingspartner van het programma Waardigheid en Trots op locatie. En hier zijn we blij mee! Dit betekent dat we de komende jaren verpleeghuizen kunnen ondersteunen in het doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen zodat zij gaan voldoen aan de eisen in het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Het kwaliteitskader beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. De sector krijgt met het kwaliteitskader ruimte en handvatten om te leren en te verbeteren. Onze adviseurs en coaches gaan zorgorganisaties ondersteunen om de inhoud en de randvoorwaarden voor goede zorg in de praktijk werkend te krijgen.

Meer informatie over Waardigheid en Trots op locatie