Inleiding

Haaksbergen zoekt mogelijkheden voor de toekomst van kulturhus De Kappen. Een theater, bibliotheek en wat nog meer? Haaksbergen laat dit onderzoek doen omdat De Kappen op deze manier te duur is voor het dorp en sluiting dreigt. Haaksbergen zoekt naar een haalbaar scenario voor de langere termijn.

Het onderzoeksteam van XpertiseZorg organisatieadviseurs – bestaande uit Martin Penninga, Gerco van de Steeg, Pieter Cnossen en Wibout Dragt – heeft onderzoek verricht in de periode oktober 2022 tot en met april 2023.

Het eindrapport van het onderzoek naar de toekomst van De Kappen als “Huis van Haaksbergen” is afgerond op 12 april 2023. De  eindrapportage is aangeboden aan het College van B&W van Haaksbergen. De gemeenteraad van Haaksbergen is gedurende het onderzoek op drie momenten (na elke fase) betrokken en kreeg hiermee rechtstreeks inzicht in de (tussen)uitkomsten t.b.v. een bredere discussie over de maatschappelijke voorzieningen in Haaksbergen die gaande is.

Onze aanpak

We zijn gestart met een vooronderzoek en op pad gegaan met de volgende vertrekpunten:

  • Vraagstelling: Hoe kunnen we De Kappen transformeren tot de “Warme Huiskamer” van Haaksbergen of “het Huis van Haaksbergen?”
  • Visie: De Kappen kan als Huis van Haaksbergen een bredere rol spelen voor de Haaksbergense gemeenschap. Daarnaar is het onderzoek op zoek.
  • Huidige maatschappelijke waarde: Er wordt al door een brede groep gebruik gemaakt van De Kappen. Uit ons vooronderzoek komen ca. 50 gebruikers naar voren. Echter, samenhang ontbreekt.
  • Betrekken samenleving: Alle georganiseerde groepen, clubs, organisaties, professionals en ondernemers die een bijdrage willen leveren aan Het Huis van Haaksbergen en hier gebruik van willen maken, wordt gevraagd hun plan of idee in te dienen.

Plannen en ideeën vanuit de samenleving

Alle georganiseerde groepen, clubs, organisaties, professionals en ondernemers die een bijdrage willen leveren aan Het Huis van Haaksbergen werden gevraagd hun plan of idee in te dienen. Ondermeer via de media is het onderzoek breed onder de aandacht gebracht. Inbreng voor het onderzoek kon worden geleverd via www.huisvanhaaksbergen.nl

Samenvattende conclusie

Het onderzoek laat zien dat er (letterlijk en figuurlijk) muziek zit in de toekomst voor een maatschappelijke accommodatie in Haaksbergen die breed wordt gedragen. Er is een actuele behoefte. In de enquête hebben diverse partijen, verenigingen, organisaties en bedrijven aangegeven concrete interesse te hebben om activiteiten als onderdeel van ‘Huis van Haaksbergen’ te ondernemen. We hebben deze informatie ‘warm’ overgedragen aan de gemeente als opdrachtgever. Dit zal een vervolg krijgen, vanuit de gemeente danwel vanuit De Kappen.

Interesse? Lees de eindrapportage

Lees de eindrapportage XZ20230412 XpertiseZorg | Definitieve eindrapportage Onderzoek Huis van Haaksbergen 13 april 2023

En de bijlage XZ20230412 XpertiseZorg | Bijlagenboek