Sociaal domein en GGZ: samen effectiever

Drie teams van Dimence, GGZ-zorgaanbieder in oost-Nederland, gaan samenwerken met de onafhankelijke gespecialiseerde GGZ-cliëntondersteuners van Vriendendienst Deventer. In een eerste pilot die een jaar zal duren en waarbij XpertiseZorg als projectleider betrokken is, kunnen 75 tot 100 cliënten van de betrokken teams van Dimence, die een screening of intake hebben gehad en moeten wachten op de start van hun behandeling, een beroep doen op de diensten van Vriendendienst Deventer om te werken aan hun persoonlijk en maatschappelijk herstel. Doel van de samenwerking: betere en effectievere zorg voor de cliënt, waardoor de behandeltijd korter kan zijn en de wachttijden teruglopen.

De Vriendendienst Deventer heeft ruime ervaring met maatjesprojecten en beheert/faciliteert twee zelfregiecentra. Deelnemers aan de pilot kunnen daar terecht voor herstelgerichte cursussen en adviezen, persoonlijke ontwikkeling en sociale activiteiten. Ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke rol binnen het zelfregiecentrum. Een plek waar mensen niet alleen nieuwe inzichten en ideeën opdoen, maar waar ze ook nieuwe contacten leggen en zo uit vertrouwde patronen komen. Het helpt mensen om een nieuwe toekomst voor zich te zien.

Bij de vriendendienst Deventer kunnen de cliënten ook terecht voor ondersteuning van een GGZ-cliëntondersteuner die hen helpt met maatschappelijke knelpunten als schulden, huisvesting, formulieren etc. Als zij die taken overnemen, kunnen de behandelaars zich richten op de behandeling van de stoornis. Zo doet ieder waar hij goed in is en worden de wachtlijsten hopelijk snel een stuk korter!