Herkeuring HKZ-keurmerk
Afgelopen week mocht ik de herkeuring van het HKZ keurmerk begeleiden bij een organisatie die zorg levert aan mensen met een verstandelijke beperking.

Goof van Westing:
“Uitgangspunt van ons plan van aanpak is het efficiënt inrichten van de meest belangrijke en kritische processen en het verwijderen van de ballast daaromheen. Zo creëer je een situatie waarin het kwaliteitssysteem ondersteunend en volgend is aan de zorg. Mede door dit plan van aanpak heeft deze organisatie de kwaliteit van zorg nu tot in detail geborgd. Met als resultaat een zeldzaam goed resultaat tijdens de herkeuring van het HKZ-keurmerk. Mooi om dit te mogen begeleiden!”


Wat vooraf ging…
Voorafgaand aan de herkeuring was tijdelijk extra ondersteuning en expertise gewenst. Met focus op het kwaliteitsmanagementsysteem en de coördinatie van het kwaliteitsbeleid. Namens XpertiseZorg mocht ik de gewenste ondersteuning uitvoeren.

Wat hebben we gedaan?
In zeer korte tijd hebben we orde aangebracht in het beheer van het kwaliteitssysteem:

  • We hebben een start gemaakt met het lean maken van de processen. Dit betekent dat een groot aantal documenten geschrapt zijn omdat ze geen toegevoegde waarde hadden. Veel andere documenten zijn vereenvoudigd.
  • Het beheer van het kwaliteitsmanagementsysteem is gebruiksvriendelijker gemaakt.
  • We hebben een plan van aanpak geschreven voor het nieuwe kwaliteitsmanagement-systeem. Hierin ligt de nadruk op enerzijds het efficiënt inrichten van de meest belangrijke en kritische processen (medicatie, ondersteuningsplan, vrijheidsbeperkende maatregelen et cetera). En anderzijds op het verwijderen van de ballast daaromheen.

Zo creëer je een situatie waarin het kwaliteitssysteem ondersteunend en volgend is aan de zorg.

De audit
De kwaliteit van zorg is bij deze organisatie uitstekend op orde. Het kwaliteitssysteem is bij deze organisatie dan ook volgend aan de zorg. De audit is goed verlopen. Het kwaliteitssysteem was door de extra inzet op orde. De auditoren constateerden slechts 2 niet-kritische afwijkingen. Volgens de auditoren een zeldzaam goed resultaat.

Resultaat
De opdrachtgever is zeer tevreden met de uitkomsten van de audit. Daarnaast is het plan van aanpak goedgekeurd door het managementteam. De organisatie gaat het plan van aanpak het komend jaar uitvoeren. Mijn verwachting is dat deze aanpak gaat leiden tot een kleiner aantal processen en protocollen. Met een grotere toegevoegde waarde voor zorgprofessionals. Dit leidt uiteindelijk tot meer directe tijd voor de cliënt.