Verkenning samenwerking welzijnsorganisaties

Voor twee welzijnsorganisaties hebben we in 2016 een proces van verkenning tot nadere samenwerking begeleid. Beide bestuurders zijn hierbij ons eerste aanspreekpunt en vervullen samen de rol van opdrachtgever.

De strategische verkenning heeft plaatsgevonden in de periode februari 2016 tot en met juni 2016. Stap voor stap is de marktverkenning en meerwaarde van samenwerking onderzocht. De uitkomsten zijn vertaald naar strategische keuzes. Deze keuzes stellen beide organisaties in staat om onderbouwd en autonoom een keuze te maken voor (verdergaande) samenwerking en een hierbij behorend voorkeurscenario. Namens XpertiseZorg heeft Wibout Dragt de strategische verkenning begeleid.

 

Wibout Dragt

Wibout Dragt:

“Het is mooi om te zien hoe groei kan zorgen voor succesvolle samenwerking waar de burger wat aan heeft. Bij dit project betreft het vooral groei in onderling vertrouwen en de creatieve combinatie van elkaars vakmanschap.” 

Heeft u vragen over dit project?