Strategisch marketingplan GGZ zorgaanbieder

We hebben een strategisch marketingplan ontwikkeld voor een GGZ zorgaanbieder. Deze zorgaanbieder heeft te maken met de overheveling van de AWBZ naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Het plan gaat in op de toekomstige positionering en samenwerking. Doel van het plan is om in gesprek te gaan met:

  • cliënten
  • eigen professionals
  • externe samenwerkingspartners

 

Heeft u vragen over dit project?