Projectleider Jeugd en Jongvolwassenen

Op het gebied van beleid en financiering is er de afgelopen jaren veel veranderd op het gebied van de zorg en begeleiding aan Jeugd en Jongvolwassenen met een psychische aandoening. We willen komen tot toekomstbestendige voorzieningen waarbij vraag en aanbod ook voor de toekomst aansluiten en effectief zijn. Dit vraagt innovativiteit en samenwerking over de grenzen van domeinen (ondanks verschillende wettelijke kaders). XpertiseZorg is gevraagd een projectleider/ kwartiermaker te leveren die tezamen met clienten, clientenraad, begeleiders en gedragstherapeuten aan de slag gaat. De opdrachtgever is de RIBW Arnhem Veluwe Vallei.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Wibout Dragt.

Heeft u vragen over dit project?