Procescoach bij zorgorganisatie

Een zorgorganisatie heeft ons gevraagd om de rol van procescoach in te vullen bij de ontwikkeling van de nieuwe ondersteuningsplansystematiek. Het betreft een organisatie voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap. Zij bieden zorg en ondersteuning op het gebied van wonen, dagbesteding/werken en vrije tijd. Goof van Westing neemt namens XpertiseZorg deze rol op zich.

Rol procescoach

Goof voert als procescoach diverse werkzaamheden uit binnen de organisatie:

  • coachen van de projectleiders
  • deelname aan de stuurgroep
  • bewaken inhoud systematiek bij vertaling naar en implementatie van de ICT

Deze opdracht loopt sinds begin 2015.

Heeft u vragen over dit project?