Onderzoek ‘samenloop crisissituaties Wvggz en Wzd’

 

Als reactie op signalen over knelpunten rondom de uitvoering van de crisisplaatsingen in het kader van de Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang heeft het ministerie van VWS XpertiseZorg gevraagd onderzoek te doen naar de omstandigheden van de ervaren knelpunten. Daaraan gekoppeld zijn potentiële oplossingen in kaart gebracht.

In dit onderzoek zijn de meningen van zorgaanbieders, brancheverenigingen en beroepsverenigingen in de geestelijke gezondheidszorg, psychogeriatrische zorg en verstandelijk gehandicaptenzorg meegenomen.

Het resultaat is beschreven in de factsheet: ‘samenloop crisissituaties Wvggz en Wzd’.

Download de volledige factsheet op de website van het ministerie van VWS: hier

De factsheet biedt een aanzet voor de aanpak van knelpunten. Er staat in beschreven welke oplossingen XpertiseZorg ziet en welke acties daarvoor (moeten) worden genomen door het ministerie van VWS. Ook staat in de factsheet beschreven welke mogelijkheden het veld op dit moment heeft en op welke onderdelen er een inspanning  nodig is.

Het onderzoek is uitgevoerd door Alette van Dijk en Anne Mieke den Ouden, beiden senior adviseurs met een ruime ervaring op het gebied van Wvggz en Wzd.

 

Heeft u vragen over dit project?