Nieuws

Reflectietool kwaliteit voor zelfstandige teams

Reflectietool kwaliteit voor zelfstandige teams

Diana Kole (Vilans) en Wibout Dragt werkten aan de reflectietool voor zelfstandige teams.
Deze is gepubliceerd op de website van Waardigheid en trots op locatie.
Het is een gesprekshulp voor teams. Ze leren daarmee samen te reflecteren op de inrichting van kwaliteitsvraagstukken. Daardoor neemt niet alleen het gevoel van eigenaarschap toe, maar delen ze met elkaar ook inzichten en verbetermogelijkheden.

Lees meer
Kwaliteit en zelfsturing

Kwaliteit en zelfsturing

XpertiseZorg begeleidt organisaties bij transitie naar zelfstandige teams. Met de introductie van het nieuwe kwaliteitskader is de vraag hoe professionals en teams optimaal ondersteund kunnen worden in het bieden van persoonsgerichte zorg. Op 30 mei organiseerden Wibout Dragt en Diana Kole(Vilans) een kennissessie. Met een mooie bijdrage van Archipel.

Lees meer
ZorgImpactChallenge voor studenten!

ZorgImpactChallenge voor studenten!

De zorg staat voor grote uitdagingen. We zijn er dagelijks mee bezig. We dagen zorgprofessionals van de toekomst uit om hun bijdrage te leveren. XpertiseZorg organiseert samen met Saxion en Wordlenig een ZorgImpactChallenge. De eerste samen met Zorgcentrum De Posten uit Enschede!

Lees meer