Op 30 mei 2018 verzorgde XpertiseZorg tezamen met Vilans een kennisbijeenkomst over kwaliteit en zelfsturing. De verschillen tussen organisaties op het gebied van zelfsturing zijn groot (zie o.a. monitor van Trimbos: leiderschap, zelfsturing en teamsamenwerking in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie, 2018). Er zijn echter wel overeenkomsten in de vraagstukken: hoe maken we kwaliteit en leren en verbeteren inzichtelijk? Geven we teams de ruimte dit op hun eigen manier te doen of niet en waarom? Wanneer doet een team het goed op het gebied van kwaliteit? Hoe weten we dat en hoe zorgen we dat de teams daar zelf op sturen? Voor Wibout Dragt was dit een vervolg op zijn bijdrage aan de publicatie: ‘kwaliteit van leven organiseren als zelforganiserend team’.

De kennissessie werd gecombineerd met een praktijkpresentatie door Archipel Zorggroep in de persoon van Frank Hendriks. De rode draad in de bijeenkomst vormde de vraag bij veel deelnemers: ‘We hebben gekozen voor zelfstandige teams, maar er is sprake van stagnatie.. en we willen niet terugvallen in oude aansturingsreflexen. Maar wat dan wel?’ En: ‘hoe leggen we de verbinding met het kwaliteitskader en kunnen we teams hierbij ondersteunen zonder ‘over te nemen’?

Naar aanlelding van de bijeenkomst wordt een teamspiegel gemaakt om teams te ondersteunen. Deze verschijnt in de zomer van 2018.