In opdracht van Zorginstituut Nederland hebben wij in 2016 het onderzoek Zorg naast ADL-assistentie uitgevoerd. Zorginstituut Nederland heeft op basis hiervan onlangs advies gegeven aan het Ministerie van VWS.

Advies na onderzoek
Enkele belangrijke adviespunten van Zorginstituut Nederland aan het Ministerie van VWS:

  • Het merendeel van de ervaren knelpunten is niet specifiek voor de doelgroep mensen met een zeer zware ADL-zorgvraag. De knelpunten gelden voor meer mensen met een zware zorgvraag. Het is daarom niet noodzakelijk om het beleid en wet- en regelgeving specifiek voor de doelgroep mensen met zeer zware ADL-zorg aan te passen.

  • Financiers moeten beter geïnformeerd worden over de problematiek van mensen die wonen in een ADL-clusterwoning met een zeer zware zorgvraag. Door meer begrip voor de situatie kan men een beter passend zorgarrangement samenstellen.

Het is van belang om meer duidelijkheid te geven over zorg binnen de ADL-clusterwoningen. En zorg die niet onder de regeling valt en derhalve aanvullend geïndiceerd kan en moet worden vanuit de wijkverpleging. Deze opheldering moet bijdragen aan het vergroten van mogelijkheden voor bewoners van ADL-clusterwoningen om passende zorg te organiseren.