Onderzoek zorg naast ADL-assistentie

Achtergrond onderzoek

Per 1 januari 2015 is de hervorming langdurige zorg van kracht. Voor bewoners van een ADL-clusterwoning geldt sindsdien dat zij naast de ADL-assistentie (gefinancierd uit de subsidieregeling) voor hun ‘overige’ zorg een beroep moeten doen op de Wmo of Zvw. Een deel van de bewoners van de ADL-clusterwoningen ontvangt zeer zware zorg. Dit houdt in meer dan 25 uur aanvullende zorg of gebruik van ademhalingsondersteuning. Hierbij werd een risico ingeschat op te veel versnippering bij overgang naar de Wmo en Zvw. Daarom is voor de groep ADL-clusterwoning bewoners de regeling Wlz-indiceerbaren ‘toegankelijk’ geworden. Een beperkt deel van de ADL-clusterbewoners met zeer zware zorg maakt hiervan gebruik. Het gaat naar schatting om 70 mensen met een zware zorgvraag (30% van het aantal mensen met een zware zorgvraag).

Onderzoeksvraag

Het Zorginstituut Nederland wil weten hoe ADL-clusterbewoners met een zware zorgvraag ‘overige’ zorg ervaren en of hier knelpunten zijn. Enerzijds vanuit het domein Wlz en anderszijds vanuit de domeinen Wmo en Zvw. Ook wil zij weten welke mogelijke oplossingsrichtingen denkbaar zijn. Met de uitkomsten van het inventariserend onderzoek brengt het Zorginstituut Nederland advies uit aan het Ministerie van VWS. Het advies bestaat uit eventuele knelpunten (inclusief de aard en omvang) en welke toekomstbestendige oplossingsrichtingen denkbaar zijn. Het Zorginstituut heeft XpertiseZorg gevraagd dit onderzoek uit te voeren.

Uitvoering onderzoek

Het onderzoek richt zich op de ervaringen in praktijk en beleid van ADL-clusterbewoners met een zeer zware zorgvraag.  Deze ervaringen hebben we verzameld door interviews met:

  • 10 ADL-clusterbewoners met een zeer zware zorgvraag
  • belangenorganisaties / cliëntenorganisaties
  • financiers
  • zorgaanbieders die ADL-clusterwoningen bieden

Daarnaast hebben we een digitale enquête gehouden onder alle bewoners van ADL-clusterwoningen met een zware zorgvraag. Namens XpertiseZorg heeft Alette van Dijk dit onderzoek uitgevoerd.

Het rapport hebben we inmiddels opgeleverd aan Zorginstituut Nederland en is openbaar. U kunt het hieronder downloaden.

alette

Alette van Dijk:

“Bijzonder om een kijkje te mogen nemen in het leven van deze mensen. Zij kunnen net als jij en ik het dagelijks leven goed overzien maar zijn lichamelijk sterk beperkt. Deze persoonlijke verhalen hebben ons goed geholpen om de huidige ervaringen en knelpunten inzichtelijk te maken”.

Heeft u vragen over dit project?