Platform31 heeft in opdracht van het ministerie van BZK een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van serviceflats. Het rapport: ‘Aan de slag met de serviceflat in Nederland’ is sinds vandaag openbaar. Wibout Dragt is nauw betrokken geweest bij dit onderzoek en de totstandkoming van het rapport.


Achtergrond

Nederlandse ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Daarop anticipeert de overheid met de hervorming van de langdurige zorg. Onder een deel van de ouderen, zo blijkt inmiddels uit onderzoek, bestaat de behoefte aan beschut wonen in serviceflats onder eigen regie en wensen.

Handvaten voor vernieuwing van de serviceflat

Veel serviceflats hebben de afgelopen tijd, dikwijls met ondersteuning van externe adviseurs, het dienstenpakket flexibeler en goedkoper gemaakt. Bewoners kunnen op deze manier zelf kiezen waar ze gebruik van willen maken. Samen met een aantrekkende woningmarkt, heeft dit nieuwe belangstelling opgeleverd. Tegelijkertijd liet het onderzoek zien dat veel complexen grote leegstand en waardedaling van de koopappartementen kennen, doordat ze niet meer goed aansluiten op de huidige markt. Het gebouw is zowel aan de binnen- als buitenkant vaak verouderd en vertoont niet zelden technische gebreken. Besturen van serviceflats hebben behoefte aan concrete oplossingen en handvaten voor de vernieuwing van de serviceflat.

Rapport biedt adviezen en schetst mogelijkheden

Dit rapport biedt adviezen voor vernieuwing op het gebied van zorg, woon-service concept en financiering van transformatie. Serviceflats kunnen de adviezen en aanbevelingen zien als handvaten in hun transformatieproces. Daarnaast schetst het rapport mogelijkheden voor financiering van specifieke onderdelen van de renovatie van het gebouw. Het bevat handvaten die serviceflats kunnen helpen bij de financiële onderbouwing van de fysieke transformatie. De fysieke transformatie is in de praktijk uiteraard afhankelijk van de keuzes die bewoners en bestuurders maken.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK en in partnerschap met VvE Belang, RVO en Achmea.

Auteurs:
  • Janbart van Ginkel (AT Osborne)
  • Peter Bisschop (On(t)roerend Goed)
  • Wibout Dragt (XpertiseZorg)
  • Netty van Triest (Platform31)
  • Tineke Lupi (Platform31)
p

We hebben meerdere onderzoeken verricht op het gebied van serviceflats en zorg. Benieuwd?
Zie de pagina serviceflats en zorg