Zorginkoop ouderenzorg 2016 en 2017

Monitoren ontwikkelplannen ten behoeve van zorginkoop 2016 en 2017

Een ouderenzorgorganisatie heeft een zelfanalyse uitgevoerd in het kader van de zorgcontractering voor de langdurige zorg. XpertiseZorg heeft ondersteuning geboden bij deze analyse door het stellen van de juiste vragen in de organisatie. Daarmee kon de organisatie snel en efficiënt informatie verzamelen en plaatsen in de zelfanalyse.

Uit de zelfanalyse zijn een viertal ontwikkelplannen geformuleerd voor de jaren 2016 en 2017. De plannen zijn besproken met het zorgkantoor en zeer positief gewaardeerd (maximale puntentoekenning). Afgesproken is om de uitvoering van de plannen ieder kwartaal te monitoren. Wij hebben de vraag gekregen om het traject van monitoren te begeleiden. Namens XpertiseZorg begeleidt Alette van Dijk het traject van monitoring.

Toepassing Ontwikkelmonitor®

Bij deze monitoring hebben wij de door ons ontworpen Ontwikkelmonitor ingezet. De Ontwikkelmonitor is een online toepassing waarmee je ontwikkelingen, innovatie en investeringen in zorg en sociaal domein inzichtelijk kunt maken en monitoren.

In de Ontwikkelmonitor voeg je vooraf bepaalde doelen toe en de bijbehorende acties die het behalen van de doelen mogelijk maken. Bij de acties vermeld je de stand van zaken. De Ontwikkelmonitor maakt vervolgens een weergave van de doelen en de stand van zaken in de vorm van een rapportage. In dit geval vier rapportages voor de vier ontwikkelplannen.

Elk kwartaal vult de ouderenzorgorganisatie opnieuw de actuele stand van zaken in de Ontwikkelmonitor in. De Ontwikkelmonitor genereert nieuwe rapportages die zicht bieden op de resultaten en mogelijke knelpunten. Deze rapportages vormen de basis voor de voortgangsgesprekken tussen de ouderenzorgorganisatie en het zorgkantoor.

Alette van Dijk

Alette van Dijk:

“Inzet van de Ontwikkelmonitor bleek uitermate geschikt voor de monitoring van de vier ontwikkelplannen. Elk kwartaal genereert de Ontwikkelmonitor een duidelijke rapportage. Je ziet of doelen behaald zijn en waar zich mogelijke knelpunten bevinden. Dit werkt voor zowel zorgorganisatie als zorgkantoor verhelderend.”

Heeft u vragen over dit project?