Projectleider HKZ-audit

Een organisatie die zorg levert aan mensen met een verstandelijke beperking heeft ons gevraagd een projectleider te leveren voor de begeleiding van de HKZ-audit. Namens XpertiseZorg heeft Goof van Westing deze rol uitgevoerd.

Rol projectleider

Voorafgaand aan de audit is tijdelijk extra ondersteuning en expertise gewenst. De focus ligt op updaten van het kwaliteitsmanagementsysteem en de coördinatie van het kwaliteitsbeleid. Dit brengt de volgende werkzaamheden met zich mee:

  • We hebben een start gemaakt met het lean maken van de processen. Dit betekent dat een groot aantal documenten geschrapt zijn omdat ze geen toegevoegde waarde hadden. Veel andere documenten zijn vereenvoudigd.
  • Het beheer van het kwaliteitsmanagementsysteem is gebruiksvriendelijker gemaakt.
  • We hebben een plan van aanpak geschreven voor het nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem. Hierin ligt de nadruk op enerzijds het efficiënt inrichten van de meest belangrijke en kritische processen (medicatie, ondersteuningsplan, vrijheidsbeperkende maatregelen et cetera). En anderzijds op het verwijderen van de ballast daaromheen. Zo creëer je een situatie waarin het kwaliteitssysteem ondersteunend en volgend is aan de zorg.

Benieuwd naar het resultaat van de HKZ-audit?
Check de Xpertiseblog van Goof 

xpertisezorg-9

Goof van Westing:

“De organisatie heeft de kwaliteit van zorg nu tot in detail geborgd. Met als resultaat een zeldzaam goed resultaat tijdens de herkeuring van het HKZ-keurmerk. Mooi om dit te mogen begeleiden!”

Heeft u vragen over dit project?