Regio Twente en Zorgkantoor Menzis zetten samen cliëntondersteuning steviger op de kaart!

Bevindingen onderzoek en vervolgstappen
Nu de eerste fase van het project ‘Integrale Cliëntondersteuning Twente’ is afgerond met het door XpertiseZorg uitgevoerde onderzoek naar de huidige stand van zaken en de behoefte aan cliëntondersteuning in Twente, is door de projectgroep de volgende fase in gang gezet.
Inmiddels heeft een eerste gesprek met de gemeenten en stakeholders plaatsgevonden waarin de resultaten en bevindingen van het onderzoek werden gepresenteerd. Ook werden tijdens die bijeenkomst 3 pijlers bepaald waar de komende tijd op wordt ingezet. Netwerkvorming en kennisdeling, Kwaliteitscriteria en deskundigheidsbevordering en het vergroten van de bekendheid. XpertiseZorg begeleidde deze bijeenkomst.

Project volgen
De projectgroep heeft inmiddels een website online gezet waarop u de vorderingen kunt volgen. 

Lees het volledige onderzoeksrapport.