In het voorjaar 2019 rondde XpertiseZorg een landelijk onderzoek af naar de invulling van cliëntondersteuning in de praktijk van de Wmo en de Wlz. In het onderzoek hebben we een groot aantal gemeenten en uitvoerders van cliëntondersteuning bevraagd.

Inmiddels is het onderzoek gepubliceerd en draagt XpertiseZorg bij aan de verspreiding van de resultaten door hierover workshops te geven. Onder andere bij het jaarcongres van de BPBI (branchevereniging bewindvoerders) en Movisie.
Tijdens beide congressen stond een integrale, levensbrede benadering van mensen centraal. Daarbij sluit de inzet van cliëntondersteuning goed aan.