Zorg organiseren met zelfstandige teams

Een aanbieder van gehandicaptenzorg heeft ons gevraagd om een veranderproject te begeleiden. De verandering bestaat uit het op maat vormgeven van werken met zelfstandige teams binnen de organisatie. Het project duurt 1 jaar.

Inhoud project

Tijdens het project besteden we aandacht aan:

  • de zelfstandigheid van begeleiders op de verschillende woongroepen en dagbesteding
  • de wijze waarop de organisatie zelfstandige teams optimaal kan ondersteunen en faciliteren
  • de noodzaak om de bureaucratie te verminderen en de omvang in regels en protocollen terug te brengen
Resultaat

Onze begeleiding heeft het volgende resultaat opgeleverd:

  • de hele organisatie heeft kennis gemaakt met zelfstandig werken
  • regelruimte (taken en verantwoordelijkheden) van de zelfstandige teams zijn verhelderd
  • een deel van de organisatie werkt met zelfstandige teams
  • er ligt een toekomstplan waarin is beschreven hoe de organisatie met zelfstandige teams eruit ziet en wat dit vraagt van de verschillende organisatieonderdelen in aard, omvang en besturingsfilosofie

 

Heeft u vragen over dit project?