Zorg dichtbij in de wijk

We hebben een marktverkenning uitgevoerd samen met een aanbieder van specialistische ouderenzorg in het noorden van het land. De verkenning bestaat uit:

  • een inventarisatie van de behoefte aan 24/7 zorg in de wijk
  • inzicht in de kansen die er zijn om in te spelen op de behoefte
Advies XpertiseZorg

Aan de hand van de uitkomsten hebben we een advies opgesteld. Hierbij hebben we rekening gehouden met:

  • de zorgvraagontwikkeling
  • het concurrentieprofiel
  • het huidige eigen marktaandeel in de wijken van het werkgebied

Op basis van dit inzicht kan de aanbieder keuzes maken op welke wijken te focussen in de organisatie van 24/7 zorg.

 

Heeft u vragen over dit project?