Waardevolle verbinding

Stichting Welzijn Beverwijk (SWB) en Stichting Welzijn Velsen (SWV) zijn twee welzijnsorganisaties die nauw samenwerken in de regio IJmond in Noord-Holland. Eind 2014 hebben ze zich gemeld voor de landelijke thematranche Welzijn van Invoorzorg!

SWB en SWV hebben zich ten doel gesteld te ontwikkelen naar organisaties van ‘maatschappelijke verbinding’. Kortom, actieve welzijnsorganisaties die collectieve en individuele activiteiten en ondersteuning creëren. Samen met burgers, vrijwilligers en zorgprofessionals in het sociale domein. Het doel van het project Waardevolle verbinding is om te werken aan nieuwe activiteiten voor inwoners in Beverwijk en Velsen. En deze op te starten in samenwerking met burgers, vrijwilligers en zorgpartners. Vanuit InvoorZorg ondersteunt Wibout Dragt dit project in de rol van coach.

Resultaat Waardevolle verbinding

Een van de mooie nieuwe activiteiten, ontstaan uit dit project, is ‘Prins(es) aan tafel’ in Beverwijk. Een activiteit waarbij senioren, mensen met een beperking en zowel krachtige als kwetsbare buurtbewoners met elkaar wekelijks een warme maaltijd verzorgen of consumeren.

prinses-aan-tafel
Poster van Prins(es) aan tafel, ‘parel’ van nieuwe gezamenlijke ontwikkeling met zorgpartners en vrijwilligers.

In voor zorg!

Het programma In voor zorg! helpt zorgorganisaties bij het inrichten van werkprocessen in een veranderende omgeving. Het programma bundelt bestaande kennis en biedt organisaties praktische ondersteuning in veranderingstrajecten. In voor zorg! is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Vilans, kenniscentrum langdurende zorg.

wibout-dragt__xpert_blog

Wibout Dragt:

“Het is mooi om te zien hoe Prins(es) aan tafel krachtige buurtbewoners in contact brengt met kwetsbare buurtbewoners. Een mooi voorbeeld van ‘samenkracht’.”

Heeft u vragen over dit project?