Toekomstvisie beschermd wonen en opvang Sociaal domein Fryslan 2018

In Friesland is men volop bezig met het vormen van een visie en bijbehorende concretisering hiervan voor beschermd wonen en opvang. Het Sociaal Domein Fryslan wil daarin de transitie naar meer lokale initiatieven en bijbehorende financiering maken. Conform het rapport van de commissie Dannenberg.

Alette van Dijk is namens XpertiseZorg eerder betrokken geweest bij beschermd wonen in deze regio. Vanuit deze betrokkenheid is zij gevraagd om te ondersteunen bij dit traject. Het betreft ondersteuning bij visievorming en de concretisering hiervan in een uitvoeringsplan.

Werkzaamheden

De ondersteuning bestaat uit de volgende werkzaamheden:

  • Inventariseren van wensen en ideeën bij partijen zoals regionale organisatie sociaal domein Fryslan, ambtenaren van regionale gemeenten uit Fryslan, zorgaanbieders beschermd wonen, opvang en OGGZ, cliënten(organisaties).
  • Uitwerken van de visie 2018. Inclusief het verkrijgen van draagvlak bij partners zoals woningbouwcorporaties, zorgverzekeraar, veiligheidspartijen.
  • Concretisering van de visie in een uitvoeringsplan. Dit plan is een zo concreet mogelijke weergave van de inrichting van ondersteuning in 2018, 2019 en 2020. Daarbij moet het plan voldoende input geven voor nadere uitwerking (technisch/financieel) van de inkoop voor het jaar 2018 die medio 2017 plaatsvindt. Ook de financiële haalbaarheid van de plannen is onderdeel van de uitwerking die XpertiseZorg maakt.

De ondersteuning vindt eind 2016 plaats.

Alette van Dijk

Alette van Dijk:

” ‘Samen’ staat centraal in het opstellen van de visie op de toekomst beschermd wonen en opvang in Friesland. Een gezamenlijk proces van de 24 Friese gemeenten, waarbij we nauwe samenwerking zoeken met stakeholders zoals zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en maatschappelijke partners als verzekeraars en woningbouwcorporaties. Maar vooral een visie die uitgaat van burgers die zoveel mogelijk willen meedoen aan de samenleving.

Heeft u vragen over dit project?