Themacoördinator programma Waardigheid en Trots

De hervorming van de langdurige zorg is erop gericht de kwaliteit en de houdbaarheid van de langdurige zorg te versterken en te verbeteren. In februari 2015 presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plan ‘Waardigheid en Trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen’. Dit plan is het startpunt om de ouderenzorg in Nederland te verbeteren. Kennisorganisatie Vilans heeft themacoördinatoren aangesteld die deelnemende zorginstellingen ondersteunen. Dit betreft ondersteuning in de realisatie van hun ingediende en goedgekeurde plan om ‘best practice’ te worden. Instellingen krijgen in ruil hiervoor ‘regelruimte’ van het ministerie van VWS.

Het programma

Liefdevolle zorg voor onze ouderen. Dit is waar goede zorg voor ouderen in de verpleeghuizen om draait. Denk hierbij aan:

  • zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt, met warme betrokkenheid van familie en naasten: waardigheid
  • zorg die met plezier geleverd wordt door gemotiveerde verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaars
  • zorg die voldoet aan hun beroepsstandaard: (beroeps)trots
Themacoördinator ‘kwaliteit’

Themacoördinatoren begeleiden deelnemende zorgaanbieders gedurende twee jaar. Wibout Dragt vervult deze rol vanuit het thema ‘kwaliteit van zorg’. Wibout begeleidt 14 verpleeghuislocaties die als onderdeel van ‘waardigheid en trots’ ruimte gekregen hebben om een best practice te worden.

Het vernieuwingsprogramma Waardigheid en Trots is een initiatief van het ministerie van VWS en de TaskForce Waardigheid en Trots. Meer informatie over het programma Waardigheid en Trots. 

 

Wibout Dragt

Wibout Dragt:

“Het is mooi en dankbaar om bij te dragen aan initiatieven vormgegeven door cliënten, familie en zorgprofessionals zelf.”

Heeft u vragen over dit project?